Giá Trị Cốt Lõi

giá trị mang lại của quyền auto

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Quyền Auto không ngừng hoạt động và phát huy khả năng của mình nhằm đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm đặc trưng về chất lượng – thỏa mãn cao nhu cầu của đối tác cũng như khách hàng thông qua giá trị cốt lõi của chúng tôi.

giá trị doanh nghiệp quyền auto

Business Core Value

Giá trị cốt lõi của con người & hoạt động kinh doanh

 • Customer Delight: Ưu tiên thoả mãn khách hàng
 • Integrity: Đạo đức kinh doanh
 • Trust & Responsibility: Uy tín – Trách nhiệm
 • Professionalism: Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp và tâm huyết
 • Meaningful Relationship: Xây dựng quan hệ hợp tác lành mạnh
 • Innovation and Creativity: Cải tiến & sáng tạo

Products Core Value

Giá trị cốt lõi của sản phẩm

 • Safety: Sự an toàn
 • Durability: Bền vững
 • Quality: Đảm bảo chất lượng hàng hoá
 • Diligence: phục vụ tận tâm
 • Efficiency: Hiệu quả sử dụng cao

error: