Thùng tải bảo ôn

Thùng bảo ôn được sử dụng rộng rãi trong các ngành bảo quản lạnh thực phẩm được chế biến đóng gói , đông lạnh sẵn hoặc thuỷ sản đánh bắt xa bờ được ướp muối đá và vận chuyển lên đất liền. Cơ chế thùng bảo ôn được tuỳ chọn sàn sóng hoặc sàn bằng. Tuy nhiên sàn sóng giúp hơi lạnh di chuyển lưu thông xuyên suốt trong quá trình vận chuyển và dễ dàng vệ sinh sạch sẽ, với thiết kế hiện nay có lựa chọn mở để khách hàng nâng cấp thùng bảo ôn thành thùng tải lạnh Hiện nay, tuỳ theo nhu cầu sử dụng, thùng bảo ôn được Quyền Ôtô sản xuất với 2 lựa chọn: thùng bảo ôn F1 và thùng bảo ôn F2.

error: