Đăng Ký Bảo Hành

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Một trong những cải tiến mới nhất của chúng tôi đó là xử lý thông tin Bảo Hành online. Giảm bớt thời gian Deadtime (là thời gian bị động do xe hư hỏng và chờ đợi sửa chữa gây ám ảnh cho nhà đầu tư xe và tài xế)

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng . Từ nay, ngoài việc mang xe đến trực tiếp, Bạn chỉ cần hoàn tất form đăng ký bên dưới và nhấn nút gửi. Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn. Nội dung cần bảo hành sẽ được tiếp nhận trước để triển khai nhanh chóng hơn

error: