Chương trình dịch vụ

banner quyền auto

BẢO HÀNH - BẢO DƯỠNG

Chương trình dịch vụ

dịch vụ quyền auto

“Chăm sóc toàn diện” là một chương trình dịch vụ của Quyền Auto, được triển khai tại tất cả các Đại lý liên kết.

Với mục tiêu gắn kết, xây dựng niềm tin và tạo sự hài lòng cao nhất cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Quyền Auto, chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động chăm sóc thùng xe nhằm hạn chế mọi sự cố trong quá trình hoạt động.

Chương trình “Chăm sóc toàn diện” bao gồm các hoạt động sau:

  • Chiến dịch khuyến mãi
  • Bảo hành, bảo dưỡng lưu động theo định kỳ
  • Hướng dẫn khách hàng sử dụng, chăm sóc và bảo quản thùng

error: