Toàn cảnh sự kiện Vietfish 2019 của ISUZU và QUYEN AUTO