SƠ-MI RƠ MOOC ĐÔNG LẠNH

  Thùng sơ-mi rơ mooc đông lạnh là sản phẩm đã được Quyen Auto nghiên cứu sản xuất và ứng dụng từ những năm 2000. Tuy nhiên do thực tế các quy định về tải trọng cầu đường cho phép ở các địa phương và các quy định khác về kích thước, tải trọng dẫn đến tính ứng dụng thực tiễn gặp nhiều khó khăn cho dòng sản phẩm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để tối ưu dòng sản phẩm này để sớm đưa ra thị trường trong thời gian sớm nhất.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Kích thước chở hàng lớn
  • Nhiều sự lựa chọn
  • Sản xuất chất lượng tốt
  • Kiểu dáng đẹp
VIDEO SƠMI RƠ MOOC ĐÔNG LẠNH
4q

error: